EkumenickýIzaiáš38,18

Izaiáš 38:18

Veď pod­svetie ťa nebude velebiť ani sm­rť ťa nebude chváliť a tí, čo zo­stupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju ver­nosť.


Verš v kontexte

17 Hľa, moja veľká tr­p­kosť mi do­dala po­koj. Ty si mi za­chránil život pred hrobom záhuby, lebo všet­ky moje hriechy si za­hodil za chr­bát. 18 Veď pod­svetie ťa nebude velebiť ani sm­rť ťa nebude chváliť a tí, čo zo­stupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju ver­nosť. 19 Len živý, živý ťa velebí ako ja dnes; otec synom zves­tuje tvoju ver­nosť.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo hrob ťa nebude oslavovať, sm­rť ťa nebude chváliť; nebudú očakávať na tvoju prav­du tí, ktorí so­stupujú do jamy.

Evanjelický

18 Veď pod­svetie Ti ne­môže ďakovať, ani sm­rť Ťa ne­o­slavuje; tí, čo zo­stupujú do hrobu, nedúfajú viac v Tvoju ver­nosť.

Ekumenický

18 Veď pod­svetie ťa nebude velebiť ani sm­rť ťa nebude chváliť a tí, čo zo­stupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju ver­nosť.

Bible21

18 Není to hrob, kdo tě velebí, ani smrt tě chvá­lit neumí; ti, kteří pad­li do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček