EkumenickýIzaiáš34,7

Izaiáš 34:7

Pad­nú s nimi aj byvoly, býčky i býky, ich zem pre­siak­ne kr­vou a ich pôda sa za­sýti tukom.


Verš v kontexte

6 Meč Hos­podina sa pre­sýtil kr­vou, stučnel z tuku, z krvi býkov a capov, z tuku ob­ličiek baranov, lebo Hos­podin koná obetu v Bocre a veľké kr­vi­prelievanie v edómskej krajine. 7 Pad­nú s nimi aj byvoly, býčky i býky, ich zem pre­siak­ne kr­vou a ich pôda sa za­sýti tukom. 8 Veď prišiel deň Hos­podinovej po­msty, rok od­platy pre spor Si­ona.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

7 A sos­túpia s nimi aj byvoly a jun­ci s býkami, ich zem bude na­pojená kr­vou, a ich prach bude za­mas­tený od tuku.

Evanjelický

7 Divé byvoly pad­nú s nimi a jun­ce s býk­mi. Ich krajina pre­siak­ne kr­vou a ich zem bude pre­sýtená tukom.

Ekumenický

7 Pad­nú s nimi aj byvoly, býčky i býky, ich zem pre­siak­ne kr­vou a ich pôda sa za­sýti tukom.

Bible21

7 Padnou s nimi i buvoli, býčci spo­lu se statný­mi tury. Jejich zem ce­lá na­sákne krví, jejich prach bude tu­kem lep­kavý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček