EkumenickýIzaiáš34,17

Izaiáš 34:17

On sám ich vy­losoval, jeho ruka im met­rom roz­delila krajinu. navždy ju budú vlast­niť, z pokolenia na po­kolenie tam budú bývať.


Verš v kontexte

15 Za­hniez­di sa tam had, znesie vaj­cia, vy­liah­nu sa mláďatá a zo­skupí ich k sebe. Zais­te sa tam zhromaždia supy jeden po druhom. 16 Skúmaj­te v Hospodinovej knihe a čítaj­te: Ni­kto z nich nebude chýbať, vzájom­ne sa nebudú vy­hľadávať, lebo to pri­kázali Hos­podinove ús­ta a jeho Duch ich zhromaždil. 17 On sám ich vy­losoval, jeho ruka im met­rom roz­delila krajinu. navždy ju budú vlast­niť, z pokolenia na po­kolenie tam budú bývať.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

17 a on im hodí los, a jeho ruka im ju roz­delí mer­nou šnúrou, až na veky ju zauj­mú do dedičs­tva budú v nej bývať na po­kolenie a po­kolenie.

Evanjelický

17 On im hodil žreb, Jeho ruka im meracím pásom pri­delila krajinu. Večne ju budú vlast­niť, po všet­ky po­kolenia budú v nej bývať.

Ekumenický

17 On sám ich vy­losoval, jeho ruka im met­rom roz­delila krajinu. navždy ju budú vlast­niť, z pokolenia na po­kolenie tam budú bývať.

Bible21

17 On sám jim lo­sem určí podíly, svou ru­kou jim tu zemi rozměří, aby ji navž­dy ovládli, aby v ní ži­li navěky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček