EkumenickýIzaiáš34,10

Izaiáš 34:10

V noci ani vo dne ne­vyhas­ne, ne­us­tále bude z nej vy­stupovať dym, z pokolenia na po­kolenie bude pus­tá, nik cez ňu už ni­kdy ne­prej­de.


Verš v kontexte

9 Jeho po­toky sa zmenia na smolu, prach na síru a jeho krajina bude horieť ako smola. 10 V noci ani vo dne ne­vyhas­ne, ne­us­tále bude z nej vy­stupovať dym, z pokolenia na po­kolenie bude pus­tá, nik cez ňu už ni­kdy ne­prej­de. 11 Zauj­me ju pelikán a jež, sova a kr­kavec budú v nej bývať, roz­tiah­ne nad ňou po­v­raz pus­toty a olov­nicu práz­dnoty.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

10 Ne­vyhas­ne ani vod­ne ani v noci; jej dym bude vy­stupovať na veky; bude púšťou z po­kolenia na po­kolenie, na večné veky; nebude toho, kto by išiel cez ňu.

Evanjelický

10 Ne­uhas­ne ani v noci ani vo dne, na večnosť bude z nej vy­stupovať dym. Cez po­kolenia ostane spus­tošenou, ni­kto ne­prej­de cez ňu na večné časy.

Ekumenický

10 V noci ani vo dne ne­vyhas­ne, ne­us­tále bude z nej vy­stupovať dym, z pokolenia na po­kolenie bude pus­tá, nik cez ňu už ni­kdy ne­prej­de.

Bible21

10 Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stou­pat navždycky;na věky věků z něj zbu­dou trosky, nikdo už tudy nikdy ne­pro­jde.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček