EkumenickýIzaiáš31,9

Izaiáš 31:9

Jej skala sa od hrôzy roz­sype, jej vod­covia sa zdesia pred znakom, — znie výrok Hos­podina, ktorý má oheň na Si­one, oh­nis­ko má v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

7 lebo v ten deň každý za­vrh­ne svojich striebor­ných a zlatých bôžikov, ktorých zhotovili vaše ruky na hriech. 8 Asýria pad­ne, ale nie mečom človeka, strávi ju meč, ale nie ľud­ský. Aj keď unik­la meču, jej mláden­ci budú zo­tročení. 9 Jej skala sa od hrôzy roz­sype, jej vod­covia sa zdesia pred znakom, — znie výrok Hos­podina, ktorý má oheň na Si­one, oh­nis­ko má v Jeruzaleme.

späť na Izaiáš, 31

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak zajde jeho skala od strachu, a jeho kniežatá sa budú desiť prápora, hovorí Hos­podin, ktorý má vat­ru na Si­one a má pec v Jeruzaleme.

Evanjelický

9 Zo strachu opus­tí svoju skalu, jeho vod­covia poľakaní uj­dú od koruh­vy - znie výrok Hos­podinov, ktorý má oheň na Si­one a pec v Jeruzaleme.

Ekumenický

9 Jej skala sa od hrôzy roz­sype, jej vod­covia sa zdesia pred znakom, — znie výrok Hos­podina, ktorý má oheň na Si­one, oh­nis­ko má v Jeruzaleme.

Bible21

9 Je­jich pevnost se hrůzou rozpustí, jejich ve­li­te­lé se zděsí před mou korouhví, praví Hos­po­din, který má na Si­o­nu oheňa v Je­ruzalémě pec.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček