EkumenickýIzaiáš30,9

Izaiáš 30:9

Veď je to národ od­boj­ný, sú to lživí synovia, synovia, čo nech­cú počuť po­učenie Hos­podina,


Verš v kontexte

8 Teraz choď, na­píš to pred nimi na tabuľku, za­znač to do knihy a zo­stane to v budúcich dňoch ako svedec­tvo naveky! 9 Veď je to národ od­boj­ný, sú to lživí synovia, synovia, čo nech­cú počuť po­učenie Hos­podina, 10 čo vravia vid­com: Nedívaj­te sa! a tým, čo majú dar videnia: Ne­ukazuj­te nám, čo je správ­ne, len nám po­chlebuj­te a za­vádzaj­te nás,

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo je to spur­ný ľud, synovia lhári, synovia, k­torí nechcú po­slúchať zákon Hos­podinov,

Evanjelický

9 Lebo je to od­boj­ný ľud, lživí synovia, synovia, ktorí nech­cú počúvať na­učenie Hos­podinovo,

Ekumenický

9 Veď je to národ od­boj­ný, sú to lživí synovia, synovia, čo nech­cú počuť po­učenie Hos­podina,

Bible21

9 Toto je vzpurný lid, synové prolhaní, synové, kteří nes­lyší Hos­po­di­novo učení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček