EkumenickýIzaiáš30,6

Izaiáš 30:6

Výrok o zvieratách Negevu: Cez krajinu úz­kos­ti a strachu, kde žije lev i levica, vretenica a ok­ríd­lený drak, na chrb­toch oslov vlečú svoje bohat­stvo a na hr­boch tiav svoje po­klady k národu, čo im ne­osoží.


Verš v kontexte

5 všet­ci sa sklamú v národe, ktorý im ne­osoží; nebude im na po­moc ani na pros­pech, ale na han­bu a po­tupu. 6 Výrok o zvieratách Negevu: Cez krajinu úz­kos­ti a strachu, kde žije lev i levica, vretenica a ok­ríd­lený drak, na chrb­toch oslov vlečú svoje bohat­stvo a na hr­boch tiav svoje po­klady k národu, čo im ne­osoží. 7 Egypt je ničota a jeho po­moc práz­dnota, pre­to som mu dal meno Nehyb­ný plaz.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

6 Bremä hoviad na Juhu. Zemou súženia a úz­kos­ti, od­kiaľ pochodí lev a ľvíča, zmija a oh­nivý had lietajúci, ne­sú svoje bohat­stvo na chrb­toch mladých oslov a svoje po­klady na hrbe veľb­lúdov k ľudu, ktorý ne­pros­peje.

Evanjelický

6 Výrok o zvieratách Negebu. Cez krajinu súženia a úz­kos­ti, od­kiaľ levica a lev vy­chádza, zmija i lietajúci drak, nosia svoje bohat­stvo na chrb­toch oslov a svoje po­klady na hr­boch tiav k národu, ktorý ne­osoží,

Ekumenický

6 Výrok o zvieratách Negevu: Cez krajinu úz­kos­ti a strachu, kde žije lev i levica, vretenica a ok­ríd­lený drak, na chrb­toch oslov vlečú svoje bohat­stvo a na hr­boch tiav svoje po­klady k národu, čo im ne­osoží.

Bible21

6 Or­tel o zvířa­tech v Negevu: Zemí ne­bez­pečí a soužení, kde jsou lvice a řvou­cí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech os­lů ve­zou bohatství, na hrbech vel­bloudů ne­sou pokla­dy­li­du, který jim nemůže ni­jak po­mo­ci,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček