EkumenickýIzaiáš30,5

Izaiáš 30:5

všet­ci sa sklamú v národe, ktorý im ne­osoží; nebude im na po­moc ani na pros­pech, ale na han­bu a po­tupu.


Verš v kontexte

4 Jeho kniežatá sú v Coáne a jeho po­slovia sa do­stali do Chánesu, 5 všet­ci sa sklamú v národe, ktorý im ne­osoží; nebude im na po­moc ani na pros­pech, ale na han­bu a po­tupu. 6 Výrok o zvieratách Negevu: Cez krajinu úz­kos­ti a strachu, kde žije lev i levica, vretenica a ok­ríd­lený drak, na chrb­toch oslov vlečú svoje bohat­stvo a na hr­boch tiav svoje po­klady k národu, čo im ne­osoží.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

5 Všet­ci sa budú han­biť pre ľud, k­torý im ne­pros­peje; nie na po­moc ani nie na pros­pech, ale bude na han­bu i na po­tupu.

Evanjelický

5 každý z nich vy­j­de na han­bu pre ľud, ktorý im nič ne­osoží! Nebude im na po­moc ani na úžitok, ale na han­bu a po­hanu.

Ekumenický

5 všet­ci sa sklamú v národe, ktorý im ne­osoží; nebude im na po­moc ani na pros­pech, ale na han­bu a po­tupu.

Bible21

5 tím li­dem ale bu­dou všich­ni zklamáni, neboť jim ne­bu­de moci pomoci; nepřinese vám pro­spěch ani výhodu, ale jen hanbu a po­hanu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček