EkumenickýIzaiáš30,27

Izaiáš 30:27

Hľa, Hos­podinovo meno pri­chádza zďaleka, — jeho planúci hnev je ako ťažký kúdol, jeho pery sú pl­né hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň,


Verš v kontexte

26 Svet­lo mesiaca bude ako svet­lo sln­ka, svet­lo sln­ka bude sedemk­rát sil­nejšie ako svet­lo sied­mich dní; v deň, keď Hos­podin ob­viaže zlomeninu svoj­ho ľudu a vy­lieči mu ušted­rené rany. 27 Hľa, Hos­podinovo meno pri­chádza zďaleka, — jeho planúci hnev je ako ťažký kúdol, jeho pery sú pl­né hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň, 28 jeho dych je ako roz­vod­nený po­tok, čo siaha až po krk, aby ničivým otrasom za­triasol národ­mi a na čeľus­te národov na­sadil uzdu, čo ich pri­vedie k poblúdeniu.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

27 Hľa, meno Hos­podinovo pri­chádza z ďaleka, ktorého hnev horí a valí sa hore jako ťarcha dymu; jeho rty sú pl­né zúrivos­ti, a jeho jazyk je ako zožierajúci oheň

Evanjelický

27 Aj­hľa, meno Hos­podinovo pri­chádza zďaleka; Jeho hnev páli, ťažké je Jeho bremeno. Jeho pery sú pl­né hnevu a Jeho jazyk je ako stravujúci oheň.

Ekumenický

27 Hľa, Hos­podinovo meno pri­chádza zďaleka, — jeho planúci hnev je ako ťažký kúdol, jeho pery sú pl­né hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň,

Bible21

27 Hle, Hos­po­di­novo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček