EkumenickýIzaiáš30,26

Izaiáš 30:26

Svet­lo mesiaca bude ako svet­lo sln­ka, svet­lo sln­ka bude sedemk­rát sil­nejšie ako svet­lo sied­mich dní; v deň, keď Hos­podin ob­viaže zlomeninu svoj­ho ľudu a vy­lieči mu ušted­rené rany.


Verš v kontexte

25 Na každom vy­sokom vr­chu a na každom vy­výšenom kop­ci budú po­toky, vod­né prúdy v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. 26 Svet­lo mesiaca bude ako svet­lo sln­ka, svet­lo sln­ka bude sedemk­rát sil­nejšie ako svet­lo sied­mich dní; v deň, keď Hos­podin ob­viaže zlomeninu svoj­ho ľudu a vy­lieči mu ušted­rené rany. 27 Hľa, Hos­podinovo meno pri­chádza zďaleka, — jeho planúci hnev je ako ťažký kúdol, jeho pery sú pl­né hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň,

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

26 Vtedy bude svet­lo mesiaca jako svet­lo sln­ka, a svet­lo sln­ka bude sedem­násob­né, jako svet­lo sied­mich dňov, v deň, v ktorý ob­viaže Hos­podin zlámanie svoj­ho ľudu a za­hojí ranu jeho zbitia.

Evanjelický

26 Svet­lo mesiaca bude ako svet­lo sln­ka a svet­lo sln­ka bude sedem­násob­né ako svet­lo sied­mich dní v deň, keď Hos­podin ob­viaže zlomeninu svoj­ho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany.

Ekumenický

26 Svet­lo mesiaca bude ako svet­lo sln­ka, svet­lo sln­ka bude sedemk­rát sil­nejšie ako svet­lo sied­mich dní; v deň, keď Hos­podin ob­viaže zlomeninu svoj­ho ľudu a vy­lieči mu ušted­rené rany.

Bible21

26 Svět­lo měsíce bude jako svět­lo slu­neční a svět­lo slun­ce bude sedmkrát jasnější – jako svět­lo sed­mi dní – v onen den, kdy Hos­po­din ováže zranění svého lidu a uz­draví rá­ny, jež jim za­sa­dil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček