EkumenickýIzaiáš30,25

Izaiáš 30:25

Na každom vy­sokom vr­chu a na každom vy­výšenom kop­ci budú po­toky, vod­né prúdy v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže.


Verš v kontexte

24 Voly a os­ly, čo ob­rábajú zem, budú žrať výdat­né solené kr­mivo zo zrna pre­osiateho lopatou a vejačkou. 25 Na každom vy­sokom vr­chu a na každom vy­výšenom kop­ci budú po­toky, vod­né prúdy v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. 26 Svet­lo mesiaca bude ako svet­lo sln­ka, svet­lo sln­ka bude sedemk­rát sil­nejšie ako svet­lo sied­mich dní; v deň, keď Hos­podin ob­viaže zlomeninu svoj­ho ľudu a vy­lieči mu ušted­rené rany.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

25 A na každom vy­sokom vr­chu jako i na každom vy­výšenom brehu budú po­toky, prúdy vody, v deň veľkého vraždenia, keď pad­nú veže.

Evanjelický

25 Na každom vy­sokom vr­chu a na každom vy­výšenom pahor­ku budú riečis­ká pre prúdiace vody v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže.

Ekumenický

25 Na každom vy­sokom vr­chu a na každom vy­výšenom kop­ci budú po­toky, vod­né prúdy v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže.

Bible21

25 Z každé mo­hutné hory a vy­sokého návrší po­tečou po­toky vody v onen den ve­liké porážky, kdy padnou pevnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček