EkumenickýIzaiáš30,21

Izaiáš 30:21

a na vlast­né uši budeš počuť za sebou slovo: Toto je ces­ta, kráčaj­te po nej! , — hoci ty by si chcel ísť na­pravo alebo naľavo.


Verš v kontexte

20 Pán vám síce dával chlieb úz­kos­ti a vodu ú­tlaku, ale tvoj učiteľ sa už ne­schová. Na vlast­né oči uvidíš svoj­ho učiteľa 21 a na vlast­né uši budeš počuť za sebou slovo: Toto je ces­ta, kráčaj­te po nej! , — hoci ty by si chcel ísť na­pravo alebo naľavo. 22 Nečis­tými sa ti stanú tvoje mod­ly po­tia­hnuté strieb­rom a po­zlátené uliate sošky. Ako nečis­té ich od­hodíš a po­vieš: Von!

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

21 tvoje uši počujú slovo zpoza teba, ktoré bude hovoriť: Toto je tá ces­ta; choďte po nej, už či by ste sa ob­rátili na­pravo či naľavo.

Evanjelický

21 a tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je ces­ta, choďte po nej, keby ste chceli ísť na­pravo alebo naľavo!

Ekumenický

21 a na vlast­né uši budeš počuť za sebou slovo: Toto je ces­ta, kráčaj­te po nej! , — hoci ty by si chcel ísť na­pravo alebo naľavo.

Bible21

21 Vy­dá­te-li se do­prava nebo do­le­va, vlastní­ma uši­ma za se­bou us­lyšíš: „To je ta ces­ta, jdě­te po ní.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček