EkumenickýIzaiáš30,13

Izaiáš 30:13

Táto ne­právosť sa vám stane ot­vorenou trh­linou na vy­sokom múre, čo sa už-už zo­sype, jeho pád príde zrazu a náh­le.


Verš v kontexte

12 Veď tak­to hovorí Svätý Iz­raela: Pre­to, že ste opo­vr­h­li tým­to slovom, dúfate v násilie a zvrátenosť a spoliehate sa na ne. 13 Táto ne­právosť sa vám stane ot­vorenou trh­linou na vy­sokom múre, čo sa už-už zo­sype, jeho pád príde zrazu a náh­le. 14 Roz­bije sa ako hlinený hr­niec, neľútost­ne tresk­nutý, takže sa v jeho črepoch nenáj­de úlomok na odo­beranie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

13 pre­to vám bude táto ne­právosť ako trh­lina, ktorá ide spad­núť, ako vydutie na vy­sokom múre, ktorého skrúšenie prij­de znenaz­dania, rých­le,

Evanjelický

13 bude vám táto vina ako zo­sutím hroziaca trh­lina vy­dutá na vy­sokom múre, ktorá sa zrazu a náh­le vy­lomí.

Ekumenický

13 Táto ne­právosť sa vám stane ot­vorenou trh­linou na vy­sokom múre, čo sa už-už zo­sype, jeho pád príde zrazu a náh­le.

Bible21

13 pro­to vám bude ten­to hříchja­ko trh­li­na zející ve vy­soké zdi, která se náhle zřítí v okamžik.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček