EkumenickýIzaiáš30,12

Izaiáš 30:12

Veď tak­to hovorí Svätý Iz­raela: Pre­to, že ste opo­vr­h­li tým­to slovom, dúfate v násilie a zvrátenosť a spoliehate sa na ne.


Verš v kontexte

11 od­stúp­te z cesty, uhnite z chodníka, od­stráňte spred nás Svätého Iz­raela! 12 Veď tak­to hovorí Svätý Iz­raela: Pre­to, že ste opo­vr­h­li tým­to slovom, dúfate v násilie a zvrátenosť a spoliehate sa na ne. 13 Táto ne­právosť sa vám stane ot­vorenou trh­linou na vy­sokom múre, čo sa už-už zo­sype, jeho pád príde zrazu a náh­le.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to tak­to hovorí Svätý Iz­raelov: Pre­tože opo­vr­hujete tým­to slovom a nadejete sa na útisk a na s­voju prevrátenosť a spoliehate sa na to,

Evanjelický

12 Pre­to tak­to vraví Svätý Iz­raela: Keďže vy po­hŕdate tým­to slovom, dúfate v ú­tlak a pre­vrátenosť i spoliehate sa na ne,

Ekumenický

12 Veď tak­to hovorí Svätý Iz­raela: Pre­to, že ste opo­vr­h­li tým­to slovom, dúfate v násilie a zvrátenosť a spoliehate sa na ne.

Bible21

12 Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo za­vrh­lia věři­li radě­ji nási­lí a lsti, na které jste se spo­leh­li,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček