EkumenickýIzaiáš30,11

Izaiáš 30:11

od­stúp­te z cesty, uhnite z chodníka, od­stráňte spred nás Svätého Iz­raela!


Verš v kontexte

10 čo vravia vid­com: Nedívaj­te sa! a tým, čo majú dar videnia: Ne­ukazuj­te nám, čo je správ­ne, len nám po­chlebuj­te a za­vádzaj­te nás, 11 od­stúp­te z cesty, uhnite z chodníka, od­stráňte spred nás Svätého Iz­raela! 12 Veď tak­to hovorí Svätý Iz­raela: Pre­to, že ste opo­vr­h­li tým­to slovom, dúfate v násilie a zvrátenosť a spoliehate sa na ne.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

11 vy­bočte z ces­ty, od­chýľte sa od stez­ky; urob­te to, aby zmizol zp­red našej tvári Svätý Iz­raelov!

Evanjelický

11 Od­stúp­te z ces­ty, uhnite z chod­níka, daj­te nám po­koj so Svätým Iz­raela!

Ekumenický

11 od­stúp­te z cesty, uhnite z chodníka, od­stráňte spred nás Svätého Iz­raela!

Bible21

11 Sejdě­te z ces­ty, od­boč­te ze stezky, s tím Svatým iz­rael­ským nás nech­te být!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček