EkumenickýIzaiáš30,10

Izaiáš 30:10

čo vravia vid­com: Nedívaj­te sa! a tým, čo majú dar videnia: Ne­ukazuj­te nám, čo je správ­ne, len nám po­chlebuj­te a za­vádzaj­te nás,


Verš v kontexte

9 Veď je to národ od­boj­ný, sú to lživí synovia, synovia, čo nech­cú počuť po­učenie Hos­podina, 10 čo vravia vid­com: Nedívaj­te sa! a tým, čo majú dar videnia: Ne­ukazuj­te nám, čo je správ­ne, len nám po­chlebuj­te a za­vádzaj­te nás, 11 od­stúp­te z cesty, uhnite z chodníka, od­stráňte spred nás Svätého Iz­raela!

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorí hovoria vidiacim videnia: Ne­vidz­te! a tým, ktorí zrú, prorokom: Ne­zrite nám toho, čo je pravé! Hovor­te nám hlad­ké pochlebenstvá, zrite p­ríjem­né veci klam­né;

Evanjelický

10 a hovoria vid­com: Ne­viďte! a prorokom: Ne­pred­vídaj­te nám prav­du, hovor­te nám príjem­né a pred­vídaj­te nám preludy!

Ekumenický

10 čo vravia vid­com: Nedívaj­te sa! a tým, čo majú dar videnia: Ne­ukazuj­te nám, čo je správ­ne, len nám po­chlebuj­te a za­vádzaj­te nás,

Bible21

10 Ří­kají vi­dou­cím: „Neměj­te vidění!“ a pro­rokům: „Ne­pro­ro­kuj­te nám pravdu. Říkejte nám jen li­cho­tkya pro­ro­kuj­te lži!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček