EkumenickýIzaiáš3,5

Izaiáš 3:5

V ľude bude utláčať jeden druhého, každý svoj­ho blížneho, chlapec bude bez­očivý k starcovi a pod­liak k váženému mužovi.


Verš v kontexte

4 Za kniežatá im dám chlap­cov a za­vlád­ne nad nimi samopaš. 5 V ľude bude utláčať jeden druhého, každý svoj­ho blížneho, chlapec bude bez­očivý k starcovi a pod­liak k váženému mužovi. 6 Nie­kto chytí svoj­ho brata v dome otca a po­vie: Máš plášť, buď naším vod­com a vlád­ni nad touto roz­valinou!

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A ľudia sa budú na­vzájom sužovať, druh druha a blížny blížneho; chlapec sa zúrivo osopí na star­ca a človek bez vážnos­ti na váženého.

Evanjelický

5 A v ľude sužovať bude jeden druhého, každý svoj­ho blížneho. Mládenec sa vrh­ne na star­ca a pod­liak na vznešeného.

Ekumenický

5 V ľude bude utláčať jeden druhého, každý svoj­ho blížneho, chlapec bude bez­očivý k starcovi a pod­liak k váženému mužovi.

Bible21

5 Li­dé bu­dou vy­hrožovat je­den druhému, bližní bude ub­ližovat své­mu bližnímu, mladí se vrh­nou na staré a nicotní na cti­hodné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček