EkumenickýIzaiáš3,3

Izaiáš 3:3

veliteľa päťdesiatich i hod­nos­tára, porad­cu, zručného umel­ca a znal­ca v zaklínaní.


Verš v kontexte

2 hr­dinu i bojov­níka, sud­cu i proroka, vešt­ca i star­ca, 3 veliteľa päťdesiatich i hod­nos­tára, porad­cu, zručného umel­ca a znal­ca v zaklínaní. 4 Za kniežatá im dám chlap­cov a za­vlád­ne nad nimi samopaš.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 veliteľa päťdesiatich i váženého rad­cu i múd­reho z remeselníkov ako aj človeka, ktorý sa roz­umie do za­klínačs­tva.

Evanjelický

3 veliteľa nad päťdesiatimi i vznešeného muža, rad­cu i znal­ca mágie a schop­ného za­klínača.

Ekumenický

3 veliteľa päťdesiatich i hod­nos­tára, porad­cu, zručného umel­ca a znal­ca v zaklínaní.

Bible21

3 ve­li­te­le i váženého muže, rádce i mudrce, věštce i za­říkávače.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček