EkumenickýIzaiáš3,23

Izaiáš 3:23

zrkad­lá, košieľky, čelen­ky a štóly.


Verš v kontexte

22 rúcha, plášte, šat­ky a vrecúška, 23 zrkad­lá, košieľky, čelen­ky a štóly. 24 Na­mies­to vône bude zápach a mies­to opas­ka po­v­raz; na­mies­to kučier bude plešina, mies­to nád­her­ných šiat vrecovina a na­mies­to krásy vy­pálený znak.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 zrkad­lá, jem­né košieľky, tur­bany a halien­ky.

Evanjelický

23 zrkad­lá i jem­né košele, tur­bany i pre­pychové plášte.

Ekumenický

23 zrkad­lá, košieľky, čelen­ky a štóly.

Bible21

23 kraječky, košilky, šátky i pře­ho­zy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček