EkumenickýIzaiáš3,2

Izaiáš 3:2

hr­dinu i bojov­níka, sud­cu i proroka, vešt­ca i star­ca,


Verš v kontexte

1 Hľa, Pán, Hos­podin zá­stupov, od­níma Jeruzalemu a Jud­sku všet­ku oporu a pod­poru, všet­ku zásobu chleba a všet­ku zásobu vody, 2 hr­dinu i bojov­níka, sud­cu i proroka, vešt­ca i star­ca, 3 veliteľa päťdesiatich i hod­nos­tára, porad­cu, zručného umel­ca a znal­ca v zaklínaní.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 junáka i bojov­níka, sud­cu i proroka, vešt­ca i star­ca,

Evanjelický

2 hr­dinu i bojov­níka, sud­cu i proroka, vešt­ca i star­ca,

Ekumenický

2 hr­dinu i bojov­níka, sud­cu i proroka, vešt­ca i star­ca,

Bible21

2 hr­di­nu i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček