EkumenickýIzaiáš3,15

Izaiáš 3:15

Čo s vami? Gniavite môj ľud a dr­víte tváre úbožiakov — znie výrok Pána, Hos­podina zá­stupov.


Verš v kontexte

14 Hos­podin začína súd nad staršími svoj­ho ľudu a jeho kniežatami: Vy ste spás­li vinicu, v dome máte korisť od úbožiaka. 15 Čo s vami? Gniavite môj ľud a dr­víte tváre úbožiakov — znie výrok Pána, Hos­podina zá­stupov. 16 Hos­podin hovorí: Pre­tože sa dcéry Si­ona vy­vyšujú, vy­kračujú si, naťahujú krk, očami blúdia sem a ta, kráčajú zvod­nou chôdzou a cen­gajú re­tiaz­kami na nohách:

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Čo sa vám zdá, že drtíte môj ľud a meliete tváre chudob­ných ako žernov? ! hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

15 Prečo dr­víte môj ľud a tvár bedárov krušíte? - znie výrok Pána, Hos­podina moc­nos­tí.

Ekumenický

15 Čo s vami? Gniavite môj ľud a dr­víte tváre úbožiakov — znie výrok Pána, Hos­podina zá­stupov.

Bible21

15 Jak to, že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hos­po­din, Pán zástupů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček