EkumenickýIzaiáš3,1

Izaiáš 3:1

Hľa, Pán, Hos­podin zá­stupov, od­níma Jeruzalemu a Jud­sku všet­ku oporu a pod­poru, všet­ku zásobu chleba a všet­ku zásobu vody,


Verš v kontexte

1 Hľa, Pán, Hos­podin zá­stupov, od­níma Jeruzalemu a Jud­sku všet­ku oporu a pod­poru, všet­ku zásobu chleba a všet­ku zásobu vody, 2 hr­dinu i bojov­níka, sud­cu i proroka, vešt­ca i star­ca, 3 veliteľa päťdesiatich i hod­nos­tára, porad­cu, zručného umel­ca a znal­ca v zaklínaní.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Lebo hľa, Panov­ník Hos­podin Zá­stupov od­stráni z Jeruzalema a z Júdu každý druh opory, každú pod­poru chleba i každú pod­poru vody,

Evanjelický

1 Aj­hľa, Pán, Hos­podin moc­nos­tí, od­stráni z Jeruzalema a z Júdu všet­ku oporu chleba a všet­ku oporu vody,

Ekumenický

1 Hľa, Pán, Hos­podin zá­stupov, od­níma Jeruzalemu a Jud­sku všet­ku oporu a pod­poru, všet­ku zásobu chleba a všet­ku zásobu vody,

Bible21

1 Nuže, po­hleď­te – Panovník, Hospodin zástupů, z Je­ruzalé­ma a Judy od­straníz­droj i zásobu: všechny záso­by po­travyi všech­ny záso­by vo­dy,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček