EkumenickýIzaiáš29,9

Izaiáš 29:9

Žas­nite a zo­staňte v údive, za­kryte si oči, nech ne­vidíte. Sú opití, ale nie od vína, tac­kajú sa, ale nie od opoj­ného nápoja,


Verš v kontexte

8 Ako keď sa hlad­nému sníva, že je, ale keď sa pre­budí, nie je na­sýtený, alebo ako keď sa smäd­nému sníva, že pije, ale keď sa pre­budí, je zmorený a smäd­ný, tak po­chodí množs­tvo všet­kých národov, čo bojujú proti vr­chu Si­on. 9 Žas­nite a zo­staňte v údive, za­kryte si oči, nech ne­vidíte. Sú opití, ale nie od vína, tac­kajú sa, ale nie od opoj­ného nápoja, 10 pre­tože Hos­podin vy­lial na vás ducha tvr­dého spán­ku, za­vrel oči vás, prorokov, za­halil hlavy vás, vid­cov.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

9 Otáľaj­te a des­te sa bez­rad­ní, stoj­te omráčení a buďte slepí! Opilí sú, ale nie od vína; po­tácajú sa, ale nie od opojného nápoja.

Evanjelický

9 Hľaďte na seba s údivom a des­te sa, za­slepuj­te sa a oslep­nite! Opíjaj­te sa, ale nie vínom, tac­kaj­te sa, ale nie od opoj­ného nápoja.

Ekumenický

9 Žas­nite a zo­staňte v údive, za­kryte si oči, nech ne­vidíte. Sú opití, ale nie od vína, tac­kajú sa, ale nie od opoj­ného nápoja,

Bible21

9 Trň­te a ustrňte! Děláte slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste, i když ne po víně, potácíte se jako po pivě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček