EkumenickýIzaiáš29,4

Izaiáš 29:4

Po­korený zo zeme budeš hovoriť, tvoja reč bude tl­mene znieť z prachu, ako duch mŕt­veho zo zeme za­znie tvoj hlas a z prachu tvoja šepotavá reč.


Verš v kontexte

3 Utáborím sa proti tebe, zo­vriem ťa do­okola valom a po­stavím proti tebe násyp. 4 Po­korený zo zeme budeš hovoriť, tvoja reč bude tl­mene znieť z prachu, ako duch mŕt­veho zo zeme za­znie tvoj hlas a z prachu tvoja šepotavá reč. 5 Zá­stup tvojich ne­priateľov bude ako ne­patr­ný prach, množs­tvo násil­níkov ako pleva, ktorú od­veje. Stane sa to náh­le, nečakane.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

4 a snížený súc budeš hovoriť zo zeme, a z prachu, zo­hnutá, bude pokor­ne šep­tať tvoja reč, a tvoj hlas bude z­nieť ako veštec­ký duch zo zeme, a tvoja reč bude pišťať z prachu.

Evanjelický

4 Po­korený zo zeme budeš hovoriť, stl­mene z prachu bude znieť tvoja reč. Tvoj hlas bude znieť zo zeme ako duch mŕt­veho a z prachu za­znie šep­tom tvoja reč.

Ekumenický

4 Po­korený zo zeme budeš hovoriť, tvoja reč bude tl­mene znieť z prachu, ako duch mŕt­veho zo zeme za­znie tvoj hlas a z prachu tvoja šepotavá reč.

Bible21

4 Teh­dy bu­deš mlu­vit vleže na zemi, z pra­chu bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný du­chu z podzemí, z pra­chu bude znít tvé sípění.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček