EkumenickýIzaiáš29,18

Izaiáš 29:18

V ten deň hluchí budú počuť slová knihy, oči slepých pre­cit­nú z temnoty a tmy.


Verš v kontexte

17 Nebude to už za­krát­ko, že sa Libanon zmení na sad a sad budú po­kladať za les? 18 V ten deň hluchí budú počuť slová knihy, oči slepých pre­cit­nú z temnoty a tmy. 19 Ponížení sa opäť budú tešiť v Hospodinovi a naj­bied­nejší z ľudí budú plesať vo Svätom Iz­raela.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

18 A toho dňa počujú hluchí slová knihy, a oči slepých pre­zrú z mrákavy tmy.

Evanjelický

18 V ten deň začujú hluchí slová knihy, z mrákavy a tmy roz­hliad­nu sa oči slepých.

Ekumenický

18 V ten deň hluchí budú počuť slová knihy, oči slepých pre­cit­nú z temnoty a tmy.

Bible21

18 V ten den hluší slova kni­hy uslyší, oči slepých pro­hlédnou z černé tmy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček