EkumenickýIzaiáš29,15

Izaiáš 29:15

Beda tým, čo pred Hos­podinom hl­boko ukrývajú svoj zámer, svoje skut­ky v tme a hovoria: Kto nás vidí a kto o nás vie?


Verš v kontexte

14 opäť budem konať divy pre ten­to ľud, div za divom, a múd­rosť jeho mudr­cov sa stratí, roz­um­nosť jeho roz­um­ných sa skryje. 15 Beda tým, čo pred Hos­podinom hl­boko ukrývajú svoj zámer, svoje skut­ky v tme a hovoria: Kto nás vidí a kto o nás vie? 16 Je to vaša zvrátenosť! Či možno hr­nčiara hod­notiť ako hlinu? Môže dielo po­vedať svoj­mu tvor­covi: Ne­vyt­voril si ma! ? Po­vie azda váza hr­nčiarovi: Nič nechápe!?

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

15 Beda tým, ktorí hl­boko skrývajú radu pred Hos­podinom, ktorých každý skutok deje sa v tem­nos­ti, a hovoria: Ktože nás vidí a kto nás zná?

Evanjelický

15 Beda tým, ktorí pred Hos­podinom hl­boko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje v tme a vravia: Kto nás vidí, kto nás po­zná?

Ekumenický

15 Beda tým, čo pred Hos­podinom hl­boko ukrývajú svoj zámer, svoje skut­ky v tme a hovoria: Kto nás vidí a kto o nás vie?

Bible21

15 Běda těm, kdo své úmys­lypřed Hos­po­di­nem v hloub­ce skrývají, kteří své dílo ve tmě ko­najía mys­lí si: „Kdo nás uvi­dí? Kdo o nás ví?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček