EkumenickýIzaiáš29,14

Izaiáš 29:14

opäť budem konať divy pre ten­to ľud, div za divom, a múd­rosť jeho mudr­cov sa stratí, roz­um­nosť jeho roz­um­ných sa skryje.


Verš v kontexte

13 Pán po­vedal: Pre­tože sa mi ten­to ľud chce stať blíz­kym iba svojimi ús­tami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srd­ce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je na­učeným ľud­ským príkazom, 14 opäť budem konať divy pre ten­to ľud, div za divom, a múd­rosť jeho mudr­cov sa stratí, roz­um­nosť jeho roz­um­ných sa skryje. 15 Beda tým, čo pred Hos­podinom hl­boko ukrývajú svoj zámer, svoje skut­ky v tme a hovoria: Kto nás vidí a kto o nás vie?

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

14 pre­to hľa, i ja učiním ešte iné div­né veci s tým­to ľudom, div­né a pred­iv­né, a za­hynie múd­rosť jeho múd­rych, a roz­um­nosť jeho roz­um­ných sa skryje.

Evanjelický

14 pre­to, hľa, aj naďalej budem za­ob­chádzať s tým­to ľudom podiv­ne a pred­iv­ne; za­hynie múd­rosť múd­rych a skryje sa roz­um­nosť jeho roz­um­ných.

Ekumenický

14 opäť budem konať divy pre ten­to ľud, div za divom, a múd­rosť jeho mudr­cov sa stratí, roz­um­nosť jeho roz­um­ných sa skryje.

Bible21

14 Pro­to ten­to lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost je­jich moud­rých vy­mizía vy­tratí se ro­zum ro­zumných.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček