EkumenickýIzaiáš29,13

Izaiáš 29:13

Pán po­vedal: Pre­tože sa mi ten­to ľud chce stať blíz­kym iba svojimi ús­tami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srd­ce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je na­učeným ľud­ským príkazom,


Verš v kontexte

12 Keď dajú knihu tomu, čo ne­vie čítať, a po­vedia mu: Prečítaj to! — po­vie: Ne­viem čítať. 13 Pán po­vedal: Pre­tože sa mi ten­to ľud chce stať blíz­kym iba svojimi ús­tami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srd­ce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je na­učeným ľud­ským príkazom, 14 opäť budem konať divy pre ten­to ľud, div za divom, a múd­rosť jeho mudr­cov sa stratí, roz­um­nosť jeho roz­um­ných sa skryje.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

13 A tak povedal Pán: Pre­tože sa blíži ten­to ľud svojimi ús­tami a svojimi rtami ma ctí, kým svoje srd­ce vzdialil odo mňa, a že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je na­učeným pri­kázaním ľudí,

Evanjelický

13 Pán riekol: Pre­tože sa mi pri­bližuje ten­to ľud svojimi ús­tami a perami ma ctí, ale jeho srd­ce sa vzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len na­učeným ľud­ským príkazom,

Ekumenický

13 Pán po­vedal: Pre­tože sa mi ten­to ľud chce stať blíz­kym iba svojimi ús­tami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srd­ce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je na­učeným ľud­ským príkazom,

Bible21

13 Pro­to Pán praví: Tento lid se ke mně při­bližuje ústya ctí mne svý­mi rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když mě uctívají, není to nic vícnež naučené lid­ské příka­zy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček