EkumenickýIzaiáš28,6

Izaiáš 28:6

Tomu, čo za­sadá na súde, vnuk­ne spravod­livosť a do­dá silu tým, čo za­tlačia boj k bráne.


Verš v kontexte

5 V ten deň bude Hos­podin zá­stupov nád­her­nou korunou a ven­com slávy pre zvyšok svoj­ho ľudu. 6 Tomu, čo za­sadá na súde, vnuk­ne spravod­livosť a do­dá silu tým, čo za­tlačia boj k bráne. 7 Aj títo blúdia od vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, kňaz i prorok blúdia od opoj­ného nápoja, sú zmätení z vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, mocú sa pri videní, pri vy­nášaní roz­sud­ku sa kníšu.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

6 a duchom súdu tomu, kto sedí na súde, a hr­din­skou silou tým, ktorí za­pudzujú boj zpät do brány.

Evanjelický

6 a duchom práva tým, čo sedia pri súde, hr­din­skou silou tým, čo od­vracajú boj k bráne.

Ekumenický

6 Tomu, čo za­sadá na súde, vnuk­ne spravod­livosť a do­dá silu tým, čo za­tlačia boj k bráne.

Bible21

6 Du­chem práva bude pro soud­cea u brá­ny si­lou pro ob­rán­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček