EkumenickýIzaiáš28,5

Izaiáš 28:5

V ten deň bude Hos­podin zá­stupov nád­her­nou korunou a ven­com slávy pre zvyšok svoj­ho ľudu.


Verš v kontexte

4 jeho pre­slávená krása bude väd­núcim kvetom na hlave úrod­ného údolia; bude ako skorá figa pred zberom. Len čo ju nie­kto uvidí, chytí ju do ruky a zhl­tne. 5 V ten deň bude Hos­podin zá­stupov nád­her­nou korunou a ven­com slávy pre zvyšok svoj­ho ľudu. 6 Tomu, čo za­sadá na súde, vnuk­ne spravod­livosť a do­dá silu tým, čo za­tlačia boj k bráne.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

5 Toho dňa bude Hos­podin Zá­stupov krás­nou korunou, zdob­ným ven­com ostat­ku svoj­ho ľudu,

Evanjelický

5 V ten deň Hos­podin moc­nos­tí bude nád­her­nou korunou a oz­dob­ným ven­com pre zvyšok svoj­ho ľudu

Ekumenický

5 V ten deň bude Hos­podin zá­stupov nád­her­nou korunou a ven­com slávy pre zvyšok svoj­ho ľudu.

Bible21

5 V ten den bude Hos­po­din zástupůoz­dobnou ko­ru­nou a krásnou če­lenkoupro ty, kdo z jeho lidu zůstanou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček