EkumenickýIzaiáš28,4

Izaiáš 28:4

jeho pre­slávená krása bude väd­núcim kvetom na hlave úrod­ného údolia; bude ako skorá figa pred zberom. Len čo ju nie­kto uvidí, chytí ju do ruky a zhl­tne.


Verš v kontexte

3 Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opil­cov Ef­rajima, 4 jeho pre­slávená krása bude väd­núcim kvetom na hlave úrod­ného údolia; bude ako skorá figa pred zberom. Len čo ju nie­kto uvidí, chytí ju do ruky a zhl­tne. 5 V ten deň bude Hos­podin zá­stupov nád­her­nou korunou a ven­com slávy pre zvyšok svoj­ho ľudu.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

4 A tak bude väd­núci kvet, krása, ktorou sa zdobí, koruna, ktorá je na hlave žír­neho údolia ako jeho ran­né ovocie, k­toré dozreje, prv ako je leto, a ktoré, keď ho nie­kto uvidí, hl­ce, kým ho je čo len kúsok v jeho ruke.

Evanjelický

4 a väd­núci kvet jeho pyšnej oz­doby na temeni žír­neho údolia; bude ako raná figa pred príchodom leta, ktorú zhl­tne ten, čo ju uzrie, len čo ju chytí do ruky.

Ekumenický

4 jeho pre­slávená krása bude väd­núcim kvetom na hlave úrod­ného údolia; bude ako skorá figa pred zberom. Len čo ju nie­kto uvidí, chytí ju do ruky a zhl­tne.

Bible21

4 Květ, který zvadne i přes svou nádheru, město ležící nad úrodným údo­lím­do­padne jako první fíky před sklizní – jakmi­le je kdo uvidí, zhltne je, jak mu při­jdou do ru­ky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček