EkumenickýIzaiáš28,29

Izaiáš 28:29

Aj to po­chádza od Hos­podina zá­stupov; svoj zámer uskutočňuje ob­divuhod­ne, zveľaďuje múd­rosť.


Verš v kontexte

27 Veď kôpor sa ne­mláti mláťačkou ani koleso voza sa nek­rúti po ras­ci, ale prútom sa vy­tĺka kôpor, palicou ras­ca. 28 Obilie na chlieb treba po­mlieť, veď sa ne­môže len donekonečna mlátiť, ak sa naň aj na­smerujú kolesá vozov i kone, ne­pomelú ho. 29 Aj to po­chádza od Hos­podina zá­stupov; svoj zámer uskutočňuje ob­divuhod­ne, zveľaďuje múd­rosť.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

29 I toto vy­šlo od Hos­podina Zá­stupov, k­torý je pre­podiv­ný v rade a veleslávny v skut­ku.

Evanjelický

29 Aj to po­chádza od Hos­podina moc­nos­tí, div­ný je Jeho plán, veľká je Jeho múd­rosť.

Ekumenický

29 Aj to po­chádza od Hos­podina zá­stupov; svoj zámer uskutočňuje ob­divuhod­ne, zveľaďuje múd­rosť.

Bible21

29 Od Hos­po­di­na zástupů to všech­no po­chází – jak po­divuhodné jsou jeho záměry, jak velko­lepý je v moud­rosti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček