EkumenickýIzaiáš28,28

Izaiáš 28:28

Obilie na chlieb treba po­mlieť, veď sa ne­môže len donekonečna mlátiť, ak sa naň aj na­smerujú kolesá vozov i kone, ne­pomelú ho.


Verš v kontexte

27 Veď kôpor sa ne­mláti mláťačkou ani koleso voza sa nek­rúti po ras­ci, ale prútom sa vy­tĺka kôpor, palicou ras­ca. 28 Obilie na chlieb treba po­mlieť, veď sa ne­môže len donekonečna mlátiť, ak sa naň aj na­smerujú kolesá vozov i kone, ne­pomelú ho. 29 Aj to po­chádza od Hos­podina zá­stupov; svoj zámer uskutočňuje ob­divuhod­ne, zveľaďuje múd­rosť.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

28 A z­božie na chlieb či sa dr­ví na prach? Lebo ani toho ne­mláti naveky a hoci poháňa kolo svoj­ho voza a svoje kone, nero­zdr­ví ho.

Evanjelický

28 Či dr­via chlebovinu? Veru, do nekonečna sa ne­mláti. Keď aj za­vedie na ňu kolesá svoj­ho voza i svoje kone, nero­zdr­ví ju.

Ekumenický

28 Obilie na chlieb treba po­mlieť, veď sa ne­môže len donekonečna mlátiť, ak sa naň aj na­smerujú kolesá vozov i kone, ne­pomelú ho.

Bible21

28 Obilné zrno je tře­ba vymlátit, mlácení ale netrvá navěky;vozovým ko­lem se přes ně přejíždí, koně je ale ne­d­r­tí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček