EkumenickýIzaiáš28,23

Izaiáš 28:23

Dávaj­te po­zor a počúvaj­te môj hlas, sús­treďte sa a počúvaj­te moju reč!


Verš v kontexte

22 Ne­vys­mievaj­te sa však, aby vám ne­spev­neli okovy, lebo som počul o skaze, o tom, čo roz­hodol Pán, Hos­podin zá­stupov, nad celou zemou. 23 Dávaj­te po­zor a počúvaj­te môj hlas, sús­treďte sa a počúvaj­te moju reč! 24 Ak chce oráč siať, či celý deň len orie, bráz­di a bráni svoju pôdu?

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

23 Po­zoruj­te ušima a počuj­te môj hlas; na­kloňte ucho a počuj­te moju reč!

Evanjelický

23 Do­praj­te sluchu, počuj­te môj hlas, po­zoruj­te a počuj­te moju reč!

Ekumenický

23 Dávaj­te po­zor a počúvaj­te môj hlas, sús­treďte sa a počúvaj­te moju reč!

Bible21

23 Na­stav­te uši, slyš­te můj hlas;pozorně slyš­te, co říkám vám!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček