EkumenickýIzaiáš28,18

Izaiáš 28:18

Vaša zmluva so sm­rťou bude zrušená, vaša do­hoda s ríšou mŕt­vych ne­ob­stojí. Keď na vás príde plies­kajúci bič, budete ním ubití.


Verš v kontexte

17 Právo ustanovím ako mieru a spravod­livosť ako váhu, ľadovec zmetie útočis­ko lží, a ú­kryt za­plavia vody. 18 Vaša zmluva so sm­rťou bude zrušená, vaša do­hoda s ríšou mŕt­vych ne­ob­stojí. Keď na vás príde plies­kajúci bič, budete ním ubití. 19 Kedykoľvek vás pos­tih­ne, za­chváti vás, lebo ráno čo ráno, vo dne i v noci na vás doľah­ne; bude ťažké porozumieť po­sols­tvu.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

18 a vaša sm­luva so sm­rťou bude zrušená, ani váš do­hovor s pek­lom ne­os­tojí, a keď poj­de bič, ktorý sa bude valiť ako zá­plava, ten vás zašliape;

Evanjelický

18 Po­tom zmarená bude vaša zmluva so sm­rťou a vaša do­hoda s pod­svetím ne­ob­stojí. Keď sa preleje dorážajúci príboj, budete ním zmetení.

Ekumenický

18 Vaša zmluva so sm­rťou bude zrušená, vaša do­hoda s ríšou mŕt­vych ne­ob­stojí. Keď na vás príde plies­kajúci bič, budete ním ubití.

Bible21

18 Zruše­na bude vaše smlou­va se smrtí, padne ta vaše do­hoda s podsvětím. Až se přižene zhoubná záplava, budete jako hlí­na zdu­paná.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček