EkumenickýIzaiáš28,17

Izaiáš 28:17

Právo ustanovím ako mieru a spravod­livosť ako váhu, ľadovec zmetie útočis­ko lží, a ú­kryt za­plavia vody.


Verš v kontexte

16 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, ja položím kameň na Si­one, kameň osvedčený, uhol­ný, vzác­ny, pev­ne založený. Kto uverí, nebude bez­rad­ný. 17 Právo ustanovím ako mieru a spravod­livosť ako váhu, ľadovec zmetie útočis­ko lží, a ú­kryt za­plavia vody. 18 Vaša zmluva so sm­rťou bude zrušená, vaša do­hoda s ríšou mŕt­vych ne­ob­stojí. Keď na vás príde plies­kajúci bič, budete ním ubití.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

17 A učiním súd pravid­lom a spraved­livosť váhou, a kamenec od­prace útočište lži, a skrýš za­plavia vody,

Evanjelický

17 Právo urobím merad­lom a spravod­livosť olov­nicou. Krupobitie zmetie po­tom lživé útočis­ko a skrýšu za­plavia vody.

Ekumenický

17 Právo ustanovím ako mieru a spravod­livosť ako váhu, ľadovec zmetie útočis­ko lží, a ú­kryt za­plavia vody.

Bible21

17 Jako měřítko us­tanovím právo, za olovnici vez­mu spravedlnost; kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda za­topí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček