EkumenickýIzaiáš28,16

Izaiáš 28:16

Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, ja položím kameň na Si­one, kameň osvedčený, uhol­ný, vzác­ny, pev­ne založený. Kto uverí, nebude bez­rad­ný.


Verš v kontexte

15 Pre­tože vy hovoríte: Uzav­reli sme zmluvu so sm­rťou, do­hodu sme urobili s ríšou mŕt­vych. Aj keď tu bude prás­kajúci bič, nezasiah­ne nás, lebo z klamstva sme si urobili útočis­ko a skrývame sa za lož. 16 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, ja položím kameň na Si­one, kameň osvedčený, uhol­ný, vzác­ny, pev­ne založený. Kto uverí, nebude bez­rad­ný. 17 Právo ustanovím ako mieru a spravod­livosť ako váhu, ľadovec zmetie útočis­ko lží, a ú­kryt za­plavia vody.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, za­kladám na Si­one kameň, zkúsený kameň, uhol­ný, drahý, zá­klad, pev­ne založený; kto verí voň, nebude náh­liť.

Evanjelický

16 Pre­to tak­to vraví Hos­podin, Pán: Aj­hľa, ja kladiem na Si­one kameň, kameň osvedčený, vzác­ny uhol­ný kameň, pev­ne založený: Kto verí, nebude za­han­bený!

Ekumenický

16 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, ja položím kameň na Si­one, kameň osvedčený, uhol­ný, vzác­ny, pev­ne založený. Kto uverí, nebude bez­rad­ný.

Bible21

16 Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Si­o­nu ká­men prubířský, kámen ušlech­ti­lý, úhelný, základ nepohnutelný; kdokoli se na něj spolehne, neukvapí se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček