EkumenickýIzaiáš28,14

Izaiáš 28:14

Pre­to počúvaj­te Pánovo slovo, po­smievači, čo vlád­nete nad tým­to ľudom v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

13 Pre­to im za­znie slovo Hos­podina: príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravid­lo za pravid­lom, pravid­lo za pravid­lom, trocha sem, trocha tam! Nech si len idú, no zvalia sa do­zadu, dolámu sa, pad­nú do osíd­la a budú uväz­není. 14 Pre­to počúvaj­te Pánovo slovo, po­smievači, čo vlád­nete nad tým­to ľudom v Jeruzaleme. 15 Pre­tože vy hovoríte: Uzav­reli sme zmluvu so sm­rťou, do­hodu sme urobili s ríšou mŕt­vych. Aj keď tu bude prás­kajúci bič, nezasiah­ne nás, lebo z klamstva sme si urobili útočis­ko a skrývame sa za lož.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to počuj­te slovo Hos­podinovo, po­smievační mužovia, ktorí panujete nad tým­to ľudom, ktorý je v Jeruzaleme!

Evanjelický

14 Pre­to počuj­te slovo Hos­podinovo, vy po­smievační mužovia, vlád­covia toh­to ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme.

Ekumenický

14 Pre­to počúvaj­te Pánovo slovo, po­smievači, čo vlád­nete nad tým­to ľudom v Jeruzaleme.

Bible21

14 Pro­to slyš­te Hos­po­di­novo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládá­te je­ruzalém­ský lid!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček