EkumenickýIzaiáš27,13

Izaiáš 27:13

V ten deň sa rozo­zvučí veľká trúba a prídu tí, čo hynuli v asýrskej krajine, tí, čo boli rozp­týlení v egyptskej krajine, budú sa klaňať Hos­podinovi na svätom vr­chu v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

11 Keď jeho konáre uschnú, polámu sa, prídu ženy a spália ich, lebo je to nechápavý ľud. Pre­to sa nad ním jeho Stvoriteľ ne­zmiluje, jeho Tvor­ca ho ne­omilos­tí. 12 V ten deň Hos­podin vy­mláti klasy od Euf­ratu až po Egypt­ský po­tok, vy však, Iz­raeliti, budete po­zbieraní jeden po druhom. 13 V ten deň sa rozo­zvučí veľká trúba a prídu tí, čo hynuli v asýrskej krajine, tí, čo boli rozp­týlení v egyptskej krajine, budú sa klaňať Hos­podinovi na svätom vr­chu v Jeruzaleme.

späť na Izaiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

13 Stane sa toho dňa, že sa bude trúbiť na veľkú trúbu, a prij­dú tí, ktorí boli zahynuli v as­sýr­skej zemi, jako aj tí, ktorí boli za­hnaní do Egypt­skej zeme, a budú sa klaňať Hos­podinovi na vr­chu svätos­ti, v Jeruzaleme.

Evanjelický

13 V ten deň za­trúbia na veľkú trúbu, prídu, ktorí sa stratili v Asýrii a boli za­hnaní do Egyp­ta, a budú sa klaňať Hos­podinovi na svätom vr­chu v Jeruzaleme.

Ekumenický

13 V ten deň sa rozo­zvučí veľká trúba a prídu tí, čo hynuli v asýrskej krajine, tí, čo boli rozp­týlení v egyptskej krajine, budú sa klaňať Hos­podinovi na svätom vr­chu v Jeruzaleme.

Bible21

13 V ten den se za­trou­bí na mo­cný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli roz­ptýleni v Egyptě, a bu­dou se klanět Hos­po­di­nu na svaté hoře v Je­ruzalémě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček