EkumenickýIzaiáš27,12

Izaiáš 27:12

V ten deň Hos­podin vy­mláti klasy od Euf­ratu až po Egypt­ský po­tok, vy však, Iz­raeliti, budete po­zbieraní jeden po druhom.


Verš v kontexte

11 Keď jeho konáre uschnú, polámu sa, prídu ženy a spália ich, lebo je to nechápavý ľud. Pre­to sa nad ním jeho Stvoriteľ ne­zmiluje, jeho Tvor­ca ho ne­omilos­tí. 12 V ten deň Hos­podin vy­mláti klasy od Euf­ratu až po Egypt­ský po­tok, vy však, Iz­raeliti, budete po­zbieraní jeden po druhom. 13 V ten deň sa rozo­zvučí veľká trúba a prídu tí, čo hynuli v asýrskej krajine, tí, čo boli rozp­týlení v egyptskej krajine, budú sa klaňať Hos­podinovi na svätom vr­chu v Jeruzaleme.

späť na Izaiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

12 A stane sa toho dňa, že Hospodin bude otĺkať s­voje ovocie hen od toku rieky až po Egypt­ský po­tok, a vy budete po­sberaní po jed­nom, synovia Iz­raelovi.

Evanjelický

12 V ten deň Hos­podin vy­koná kliat­bu od prúdu Euf­ratu až k po­toku Egyp­ta, vy však, Iz­rael­ci, budete po­zbieraní jeden po druhom.

Ekumenický

12 V ten deň Hos­podin vy­mláti klasy od Euf­ratu až po Egypt­ský po­tok, vy však, Iz­raeliti, budete po­zbieraní jeden po druhom.

Bible21

12 V ten den bude Hos­po­din mlá­tit obi­lí od ře­ky Eufrat až k Egyptské­mu po­toku a vy, synové Iz­rae­le, bu­dete se­sbíráni po jednom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček