EkumenickýIzaiáš27,11

Izaiáš 27:11

Keď jeho konáre uschnú, polámu sa, prídu ženy a spália ich, lebo je to nechápavý ľud. Pre­to sa nad ním jeho Stvoriteľ ne­zmiluje, jeho Tvor­ca ho ne­omilos­tí.


Verš v kontexte

10 Opev­nené mes­to osirie, bude prázd­nym príbyt­kom, opus­teným ako púšť. Teľce sa tam budú pásť, od­počívať a nivočiť jeho vet­vy. 11 Keď jeho konáre uschnú, polámu sa, prídu ženy a spália ich, lebo je to nechápavý ľud. Pre­to sa nad ním jeho Stvoriteľ ne­zmiluje, jeho Tvor­ca ho ne­omilos­tí. 12 V ten deň Hos­podin vy­mláti klasy od Euf­ratu až po Egypt­ský po­tok, vy však, Iz­raeliti, budete po­zbieraní jeden po druhom.

späť na Izaiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

11 Keď doz­rievajúc bude schnúť jeho žnivo, bude skrúšené; ženy prij­dú, za­pália ho; lebo to nie je národ, ktorý by mal roz­um; pre­to sa nezľutuje nad ním ten, ktorý ho učinil, ani sa ne­zmiluje nad ním ten, ktorý ho sfor­moval.

Evanjelický

11 Keď uschnú jeho výhon­ky, polámu ich; prídu ženy a za­pália ich, lebo to nie je chápavý ľud; pre­to mu nebude milo­sr­d­ný jeho Tvor­ca a ne­zmiluje sa nad ním jeho For­movateľ.

Ekumenický

11 Keď jeho konáre uschnú, polámu sa, prídu ženy a spália ich, lebo je to nechápavý ľud. Pre­to sa nad ním jeho Stvoriteľ ne­zmiluje, jeho Tvor­ca ho ne­omilos­tí.

Bible21

11 Až jeho větve uschnou a upadnou, ženy je při­jdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu, jeho Tvůrce se nad ním neslituje, nesmiluje se nad ním jeho Stvoři­tel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček