EkumenickýIzaiáš27,10

Izaiáš 27:10

Opev­nené mes­to osirie, bude prázd­nym príbyt­kom, opus­teným ako púšť. Teľce sa tam budú pásť, od­počívať a nivočiť jeho vet­vy.


Verš v kontexte

9 Tak­to bude uzmierená vina Jákoba, tak sa od­stráni všet­ko ovocie jeho hriechu. Keď ro­zdr­ví všet­ky ol­tár­ne kamene na vápenec, nebudú už stáť ašéry ani kadid­lové ol­táre. 10 Opev­nené mes­to osirie, bude prázd­nym príbyt­kom, opus­teným ako púšť. Teľce sa tam budú pásť, od­počívať a nivočiť jeho vet­vy. 11 Keď jeho konáre uschnú, polámu sa, prídu ženy a spália ich, lebo je to nechápavý ľud. Pre­to sa nad ním jeho Stvoriteľ ne­zmiluje, jeho Tvor­ca ho ne­omilos­tí.

späť na Izaiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo ohradené mes­to bude osamotené, bude príbytkom od­vr­hnutým a opus­teným, bude jako pus­tina; tam sa bude pásť teľa, tam bude líhať a po­obžiera jeho vet­vi.

Evanjelický

10 Ale pev­né mes­to bude osamotené; bude spus­tošeným, opus­teným príbyt­kom sťa púšť. Teľce sa tam budú pásť, tam budú ležať a obžierať konáre.

Ekumenický

10 Opev­nené mes­to osirie, bude prázd­nym príbyt­kom, opus­teným ako púšť. Teľce sa tam budú pásť, od­počívať a nivočiť jeho vet­vy.

Bible21

10 Opevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky. Popásá se, po­lehává tu jen dobytek, dohola oku­suje jeho vět­vičky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček