EkumenickýIzaiáš25,8

Izaiáš 25:8

Navždy po­hl­tí sm­rť a Pán, Hos­podin, zo­trie slzu z každej tváre, od­stráni po­tupu svoj­ho ľudu z celej zeme, lebo Hos­podin pre­hovoril.


Verš v kontexte

7 Na tom­to vr­chu od­stráni závoj, ktorý za­haľuje všet­kých ľudí, pri­krýv­ku, čo za­krýva všet­ky národy. 8 Navždy po­hl­tí sm­rť a Pán, Hos­podin, zo­trie slzu z každej tváre, od­stráni po­tupu svoj­ho ľudu z celej zeme, lebo Hos­podin pre­hovoril. 9 V ten deň sa po­vie: Hľa, on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí! On je Hos­podin, v neho sme dúfali, jasaj­me a raduj­me sa z jeho spásy!

späť na Izaiáš, 25

Príbuzné preklady Roháček

8 po­hl­tí sm­rť na večnosť, a Pán Hos­podin sot­rie slzu s každej tvári a od­stráni po­tupu svoj­ho ľudu s celej zeme, lebo Hos­podin hovoril.

Evanjelický

8 Po­hl­tená bude sm­rť naveky a Pán, Hos­podin, zo­trie slzy z každej tváre a z celej zeme od­stráni po­tupu svoj­ho ľudu; lebo to Hos­podin po­vedal.

Ekumenický

8 Navždy po­hl­tí sm­rť a Pán, Hos­podin, zo­trie slzu z každej tváre, od­stráni po­tupu svoj­ho ľudu z celej zeme, lebo Hos­podin pre­hovoril.

Bible21

8 samu smrt navž­dy odstraní! Panovník Hos­po­din setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak pro­mlu­vil Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček