EkumenickýIzaiáš25,7

Izaiáš 25:7

Na tom­to vr­chu od­stráni závoj, ktorý za­haľuje všet­kých ľudí, pri­krýv­ku, čo za­krýva všet­ky národy.


Verš v kontexte

6 Hos­podin zá­stupov pri­pravil na tom­to vr­chu všet­kým národom hos­tinu s vyberanými jed­lami a vínami, s výdatnými jed­lami a naj­lepšími vínami. 7 Na tom­to vr­chu od­stráni závoj, ktorý za­haľuje všet­kých ľudí, pri­krýv­ku, čo za­krýva všet­ky národy. 8 Navždy po­hl­tí sm­rť a Pán, Hos­podin, zo­trie slzu z každej tváre, od­stráni po­tupu svoj­ho ľudu z celej zeme, lebo Hos­podin pre­hovoril.

späť na Izaiáš, 25

Príbuzné preklady Roháček

7 A po­hl­tí na tom­to vr­chu tvár závoja, ktorý leží na všet­kých ľuďoch, aby za­vil, a pri­krýv­ku, ktorá je rozp­res­tretá na všet­kých národoch, aby pri­kryla;

Evanjelický

7 A zničí na tom­to vr­chu závoj, ktorý za­stiera všet­ky národy, a pri­krýv­ku, ktorá pri­krýva všet­ky kmene.

Ekumenický

7 Na tom­to vr­chu od­stráni závoj, ktorý za­haľuje všet­kých ľudí, pri­krýv­ku, čo za­krýva všet­ky národy.

Bible21

7 Na této hoře od­stranízávoj všech­ny lidi halící, roušku kryjící všech­ny náro­dy –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček