EkumenickýIzaiáš25,6

Izaiáš 25:6

Hos­podin zá­stupov pri­pravil na tom­to vr­chu všet­kým národom hos­tinu s vyberanými jed­lami a vínami, s výdatnými jed­lami a naj­lepšími vínami.


Verš v kontexte

5 ako horúčava na suchej zemi. Umlčal si hluk cudzin­cov ako páľavu v tieni mraku, stl­mil si spev tyranov. 6 Hos­podin zá­stupov pri­pravil na tom­to vr­chu všet­kým národom hos­tinu s vyberanými jed­lami a vínami, s výdatnými jed­lami a naj­lepšími vínami. 7 Na tom­to vr­chu od­stráni závoj, ktorý za­haľuje všet­kých ľudí, pri­krýv­ku, čo za­krýva všet­ky národy.

späť na Izaiáš, 25

Príbuzné preklady Roháček

6 A Hos­podin Zá­stupov učiní všet­kým národom hos­tinu tučných vecí na tom­to vr­chu, hos­tinu p­ri kvasenom víne, hos­tinu tučných vecí, pl­ných špiku, kvaseného vína očisteného.

Evanjelický

6 Hos­podin moc­nos­tí pri­praví všet­kým národom na tom­to vr­chu hos­tinu z tučných po­kr­mov, hos­tinu s burčiakom, s tučnými jed­lami, so špikom, s očis­teným burčiakom.

Ekumenický

6 Hos­podin zá­stupov pri­pravil na tom­to vr­chu všet­kým národom hos­tinu s vyberanými jed­lami a vínami, s výdatnými jed­lami a naj­lepšími vínami.

Bible21

6 Hos­po­din zástupů na této hoře vy­stro­jí­bo­haté hody pro všech­ny národy, hody se zralým vínem a ma­sem šťavnatým, s vínem vy­zrálým a vy­braným.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček