EkumenickýIzaiáš25,5

Izaiáš 25:5

ako horúčava na suchej zemi. Umlčal si hluk cudzin­cov ako páľavu v tieni mraku, stl­mil si spev tyranov.


Verš v kontexte

4 Veď si bol pev­nosťou pre chudob­ného, baštou pre bied­neho v jeho úz­kos­ti, ú­krytom pred búr­kou, tieňom v horúčave, lebo dych tyranov je ako lejak, čo šľahá múr, 5 ako horúčava na suchej zemi. Umlčal si hluk cudzin­cov ako páľavu v tieni mraku, stl­mil si spev tyranov. 6 Hos­podin zá­stupov pri­pravil na tom­to vr­chu všet­kým národom hos­tinu s vyberanými jed­lami a vínami, s výdatnými jed­lami a naj­lepšími vínami.

späť na Izaiáš, 25

Príbuzné preklady Roháček

5 Jako horúčavu vo vy­práh­lej zemi, tak po­tlačíš veselý hlomoz cudzin­cov, ako horúčavu tôňou hus­tého ob­laku. - Po­korí spev ukrut­níkov.

Evanjelický

5 ako horúčava na vy­pra­hnutú zem. Hučanie cudzozem­cov po­koruješ ako horúčavu, tôňou ob­lakov tl­míš tri­um­fujúcu pieseň tyranov.

Ekumenický

5 ako horúčava na suchej zemi. Umlčal si hluk cudzin­cov ako páľavu v tieni mraku, stl­mil si spev tyranov.

Bible21

5 a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil, jako když ob­lak výheň za­stíní – umlk­la píseň ukrutných!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček