EkumenickýIzaiáš25,4

Izaiáš 25:4

Veď si bol pev­nosťou pre chudob­ného, baštou pre bied­neho v jeho úz­kos­ti, ú­krytom pred búr­kou, tieňom v horúčave, lebo dych tyranov je ako lejak, čo šľahá múr,


Verš v kontexte

3 Pre­to ti moc­ný ľud bude vzdávať úc­tu, mes­tá krutých národov sa ťa budú báť. 4 Veď si bol pev­nosťou pre chudob­ného, baštou pre bied­neho v jeho úz­kos­ti, ú­krytom pred búr­kou, tieňom v horúčave, lebo dych tyranov je ako lejak, čo šľahá múr, 5 ako horúčava na suchej zemi. Umlčal si hluk cudzin­cov ako páľavu v tieni mraku, stl­mil si spev tyranov.

späť na Izaiáš, 25

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo si bol pev­nosťou chudob­nému, pev­nosťou núdz­nemu, keď mu bolo úzko, útočišťom pred prívalom, tôňou pred horúčavou, lebo vz­tek­lý duch ukrut­níkov je ako príval na stenu.

Evanjelický

4 Lebo si bol pev­nosťou slabému, pev­nosťou chudob­nému v jeho súžení, prís­treším pred lejakom a clonou pred horúčavou; lebo dych ukrut­níka je ako zim­ný dážď,

Ekumenický

4 Veď si bol pev­nosťou pre chudob­ného, baštou pre bied­neho v jeho úz­kos­ti, ú­krytom pred búr­kou, tieňom v horúčave, lebo dych tyranov je ako lejak, čo šľahá múr,

Bible21

4 ne­boť ses pro slabé stal pevností, pevností ubo­hých v je­jich úzkosti, jejich útočištěm před bouřía za­stíněním před výhní. Soptění ukrutnýchje jako bouře pro­ti zdi

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček