EkumenickýIzaiáš25,2

Izaiáš 25:2

Veď si zmenil mes­to na kopu trosiek, opev­nené mes­to na zrúcaninu. Paláca cudzin­cov v meste už navždy niet, nebude vy­budovaný.


Verš v kontexte

1 Hos­podin, ty si môj Boh, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, lebo si uskutočnil ob­divuhod­né veci, tvoje od­veké plány sú ver­né a prav­divé. 2 Veď si zmenil mes­to na kopu trosiek, opev­nené mes­to na zrúcaninu. Paláca cudzin­cov v meste už navždy niet, nebude vy­budovaný. 3 Pre­to ti moc­ný ľud bude vzdávať úc­tu, mes­tá krutých národov sa ťa budú báť.

späť na Izaiáš, 25

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo si ob­rátil mes­to v hromadu rozvalín, ohradené mes­to v zrúcaninu, paláce cudzozem­cov, aby neboly mes­tom; nebude viacej vystavené na veky.

Evanjelický

2 lebo si ob­rátil mes­to na hŕbu kamenia, opev­nené mes­to na ru­iny, takže palác spur­ných už nie je mes­tom a ni­kdy nebude vy­stavaný.

Ekumenický

2 Veď si zmenil mes­to na kopu trosiek, opev­nené mes­to na zrúcaninu. Paláca cudzin­cov v meste už navždy niet, nebude vy­budovaný.

Bible21

2 Ty jsi ob­rá­til město v sutiny, z pevnosti zbyly hro­ma­dy rozvalin, baštu cizáků jsi z měs­ta od­stranil – ne­bu­de vy­stavě­na znovu navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček