EkumenickýIzaiáš25,1

Izaiáš 25:1

Hos­podin, ty si môj Boh, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, lebo si uskutočnil ob­divuhod­né veci, tvoje od­veké plány sú ver­né a prav­divé.


Verš v kontexte

1 Hos­podin, ty si môj Boh, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, lebo si uskutočnil ob­divuhod­né veci, tvoje od­veké plány sú ver­né a prav­divé. 2 Veď si zmenil mes­to na kopu trosiek, opev­nené mes­to na zrúcaninu. Paláca cudzin­cov v meste už navždy niet, nebude vy­budovaný. 3 Pre­to ti moc­ný ľud bude vzdávať úc­tu, mes­tá krutých národov sa ťa budú báť.

späť na Izaiáš, 25

Príbuzné preklady Roháček

1 Hos­podine, ty si môj Bôh; vy­vyšovať ťa budem, oslavovať budem tvoje meno, lebo si učinil pred­iv­né veci, rady, uradené od pradáv­na, ver­nú prav­du.

Evanjelický

1 Ó Hos­podine, Ty si môj Boh, budem Ťa vy­vyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil pred­iv­né plány, od pradáv­na ver­né a pravé;

Ekumenický

1 Hos­podin, ty si môj Boh, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, lebo si uskutočnil ob­divuhod­né veci, tvoje od­veké plány sú ver­né a prav­divé.

Bible21

1 Hos­po­di­ne, můj Bůh jsi ty, tebe vy­vyšu­ji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jis­tě uči­nil­divy, které jsi zdáv­na připravil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček