EkumenickýIzaiáš23,9

Izaiáš 23:9

Roz­hodol to Hos­podin zá­stupov, aby po­koril pýchu a všet­ku nád­heru a po­hr­dol všet­kými uznávanými zeme.


Verš v kontexte

8 Kto tak­to roz­hodol o Týre, čo odo­vzdával koruny, ktorého kup­ci boli kniežatami a ob­chod­níci uznávaní na zemi? 9 Roz­hodol to Hos­podin zá­stupov, aby po­koril pýchu a všet­ku nád­heru a po­hr­dol všet­kými uznávanými zeme. 10 Ob­rábaj svoju krajinu, dcéra Taršíša, prí­stavu už niet!

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

9 Hos­podin Zá­stupov to usúdil vo s­vojej rade, aby poškvr­nil pýchu každej krásy, aby po­tupil všet­kých sláv­nych zeme.

Evanjelický

9 Hos­podin moc­nos­tí tak roz­hodol, aby znes­vätil pýchu a zhanobil všet­ku nád­heru všet­kých pop­red­ných na zemi.

Ekumenický

9 Roz­hodol to Hos­podin zá­stupov, aby po­koril pýchu a všet­ku nád­heru a po­hr­dol všet­kými uznávanými zeme.

Bible21

9 Hos­po­din zástupů to rozhodl, aby po­tu­pil všech­nu pyšnou nád­he­rua aby ponížil všech­ny slavné na ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček